Clock icon
8:00 - 20:00
Address icon
Žriedlová 11, 040 01 Košice

Pravidlá ochrany osobných údajov

1. Úvod

Cassovar business center a.s., so sídlom na adrese Žriedlová 11, IČO: 36687936, DIČ: 2022264574 , IČ DPH: SK 2022264574, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1397/V, (ďalej ako „Cassovar alebo „my“) sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a dodávateľov v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ako spoločnosť Cassovar business center a.s., zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje svojich zákazníkov počas návštev našej webovej stránky na doméne cassovargaleria.sk ("naša webová stránka") a/alebo pri používaní našich služieb.

V našich Pravidlách ochrany osobných údajov zistíte:
• aké informácie zhromažďujeme,
• prečo ich zhromažďujeme,
• s kým údaje zdieľame,
• ako vaše údaje chránime,
• aké máte práva,
• ako môžete vaše údaje upraviť, exportovať alebo odstrániť.

2. Aké údaje spoločnosť Cassovar zhromažďuje
Keď na našej webovej stránke vyplníte a odošlete „Kontaktný formulár, vyžadujeme od vás uvedenie nasledovných informácií: meno a priezvisko, názov firmy/organizácie, e-mail, telefón/mobil. Keď sa rozhodnete objednať si naše služby, vyžadujeme od vás fakturačné údaje za účelom vystavenia faktúry. Pri návšteve našej webovej stránky zbierame údaje o vašej aktivite na webe prostredníctvom súborov cookies a analytických nástrojov, ktoré zaznamenávajú aktivity na našej webovej stránke. Medzi informácie, ktoré zbierame týmto spôsobom môže patriť vaša IP adresa, typ zariadenia a nastavenie prehliadača.

Ak nás kontaktujete ako záujemca o pracovnú pozíciu alebo nový dodávateľ, vyžadujeme od vás poskytnutie nasledovných informácií: meno a priezvisko, názov firmy, kontaktné údaje, fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo. Okrem toho požadujeme, aby ste predložili svoj životopis s ďalšími informáciami o vašom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a ďalších informáciách, ktoré môžu byť potrebné na účely hodnotenia vašich schopností pre požadovanú pozíciu.

3. Prečo spoločnosť Cassovar zhromažďuje údaje
Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na účely:
• poskytovania služieb, o ktoré ste požiadali,
• optimalizácie a rozšírenia našich služieb, ktoré vám poskytujeme,• ochrany oprávnených záujmov našich aktív alebo záujmov našich ďalších zákazníkov,• vyhodnocovania žiadostí o zamestnanie,
• analýzy návštev na našej webovej stránke,priameho marketingu.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu, na ktorý boli zhromaždené. Spoločnosť Cassovar nekombinuje osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo zhromaždené. Budeme si uchovávať iba osobné údaje, ktoré slúžia na legitímny účel (napríklad platné právne predpisy môžu vyžadovať uchovávanie údajov alebo niektoré údaje môžu byť potrebné na účely fakturácie nesplatených súm).

Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre účely, na ktoré sa zbierajú.

4. Používanie súborov cookies a softvérových nástrojov tretích strán
4.1 Cookies

Naša webová stránka automaticky sleduje určité informácie v priebehu používania nášho webu, ako napríklad vašu IP adresa a nastavenie prehliadača. Tieto informácie sa používajú iba na administráciu systému a na poskytovanie štatistických údajov o používaní našej webovej stránky. Súbory cookies používame na to, aby sme si počas vašej návštevy pamätali vaše preferencie a akékoľvek budúce návštevy za predpokladu, že súbory cookies neboli medzičasom odstránené. Návštevníci našej webovej stránky, ktorí nechcú, aby sa súbory cookies ukladali, by mali nastaviť svoje prehliadače tak, aby pred použitím našej webovej stránky, odmietli ukladanie súborov cookies. Návštevníci však musia rátať s nevýhodou, že určité funkcie našej webovej stránky nemusia bez pomoci súborov cookies fungovať správne. Povolením súborov cookies vo svojom prehliadači ste vyjadrili svoj súhlas so zberom súborov cookies.

Používame nasledujúce typy súborov cookies:
• základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie prístupu na naše webové stránky;
• funkčné súbory cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich webových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne);
• súbory cookies na zacielenie, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby boli reklamy pre návštevníkov našich webových stránok relevantnejšie.

Podrobnejšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii Zásady používania súborov cookies.

4.2 Google Analytics

Naša webová stránka používa službu Google Analytics, ktorá slúži ako webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú webovú stránku. Informácie generované súbormi cookies o používaní webovej stránky sú obvykle prenesené na server Google v USA, kde sú aj uložené. Ak je však na webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude anonymizovaná spoločnosťou Google a ostane uložená v priestore EÚ a EZVO.

Spoločnosť Google používa v mene prevádzkovateľa webovej stránky zhromaždené informácie na posúdenie používania našej webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite našej webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak berte, prosím, na vedomie, že ak tak urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť našej webovej stránky. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookies a súvisiacich s používaním našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze tools.google.com

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke google.com/analytics.

4.3 Pluginy pre sociálne siete

Cassovar používa pluginy pre sociálne siete (napríklad Facebook). Pluginy sú predvolene nastavené ako deaktivované, a preto neposielajú dáta žiadnym iným webovým stránkam.

Keď navštívite našu webovú stránku, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých sa tieto pluginy spúšťajú. Obsah pluginov je prenesený priamo na Facebook do vášho prehliadača, ktorý ho potom integruje na našu webovú stránku. Integrácia pluginov spôsobuje, že Facebook dostane informácie, ktoré ste získali na našej webovej stránke.

Ak nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali vaše informácie prostredníctvom našej webovej stránky, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky zo sociálnej siete odhlásiť alebo zakázať pluginy pre sociálne siete. Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú vaše údaje nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov na konkrétnych sociálnych sieťach:

Používame nasledujúce pluginy:

• Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA) www.facebook.com/about

5. Priamy marketing

Naša spoločnosť vám môže poslať relevantné ponuky a správy o našich produktoch a službách prostredníctvom e-mailu, ale iba ak ste predtým súhlasili so zasielaním marketingovej komunikácie, alebo ste v minulosti využili naše služby a stali ste sa našim zákazníkom. V každom e-maile vám poskytneme možnosť odhlásiť sa z ďalšej marketingovej komunikácie. Možnosť zrušenia výberu môžete urobiť kliknutím na odkaz „odhlásiť sa z odberu“, ktorý je umiestnený v spodnej časti našich marketingových e-mailov.

6. Ovládanie ochrany súkromia – vaše dáta, vaše práva

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
• požadovať od nás informáciu, aké osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu vašich osobných údajov,
• požadovať od nás vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov,
• vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
• požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov - tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len
• v prípade, že záujmy Správcu (Cassovar business center a.s.) neprevažujú nad ochranou vášho súkromia, v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak chcete uplatniť akékoľvek práva uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo v prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa používania a spracovávania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na info@cassovargaleria.sk.

7. Zdieľanie vašich údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ako napríklad:

• s dodávateľmi reklamných služieb,
• s dodávateľmi webových služieb.

Vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu zdieľané so žiadnou treťou stranou, okrem nasledujúcich prípadov:

• keď je spoločnosť Cassovar povinná poskytnúť osobné údaje zákonom alebo príkazom verejnej moci, alebo
• ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi.

Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli primerané fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie vašich údajov. Cieľom je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich údajov.

Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch, nie je možné zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané alebo zdieľané nezabezpečeným spôsobom.

Vaše dáta budeme ochraňovať nasledujúcimi spôsobmi:

• pomocou hesla (ak je to potrebné) a
• obmedzením prístupu k vašim údajom (t. j. prístup k vašim osobným údajom je povolený len tým, ktorí sú zamestnanci alebo dodávatelia, pre ktorých je prístup k údajom potrebný).

Spoločnosť Cassovar sprístupňuje všetky potenciálne osobné alebo iné citlivé informácie iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí tieto informácie potrebujú na účely ich spracovania v mene spoločnosti Cassovar, na uzavretie obchodu s klientom alebo poskytovanie služieb spoločnosti Cassovar. Spoločnosť Cassovar sprístupňuje všetky potenciálne osobné alebo iné citlivé informácie iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí sa zaviazali k mlčanlivosti.

8. Právo na prístup k vašim údajom a právo na podanie sťažnosti

Máte právo na poskytnutie podrobných informácií o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Požiadať o aktualizáciu alebo výmaz vašich osobných údajov môžete prostredníctvom e-mailu na adresu info@cassovargaleria.sk. Ak je však vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerná alebo opakovaná, môžeme:

• účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na vykonanie požadovaných akcií, alebo
• odmietnuť vašu žiadosť vykonať.

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese info@cassovargaleria.sk a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9. Platnosť Pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá o ochrane osobných údajov sú aktuálne. Posledná aktualizácia bola vykonaná a publikovaná na webovej stránke www.cassovargaleria.sk 20.07.2018 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Pravidlá o ochrane osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových technológií.